WiFi, som egentligen heter WLAN (Wireless Local Area Network) bygger på möjligheten att skicka data med hjälp utav radiovågor. Tekniken utvecklades under andra världskriget och användes för att skicka krypterade meddelanden mellan trupper. År 1970 utvecklades ett trådlöst datanätverk på Hawaii kallat ALOHAnet för att universiteten skulle kunna kommunicera mellan de olika öarna. ALOHAnet använder sig utav 400mhz bandet och var en tidig utveckling utav CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance) protokollet som är grunden i WLAN kommunikation för att säkerställa att trafik skickats och mottagits korrekt. Mer om detta i ett senare inlägg.

Historik

Under 90-talet började trådlös kommunikation ta fart på allvar och 1991 började IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) diskutera en standard för WLAN. År 1997 introducerades den första standarden kallad IEEE 802.11 som möjliggjorde kommunikation i 1-2Mbps. De tidiga implementationerna var i handscanners och lagersystem. Två år senare, 1999 kom en ny standard kallad 802.11b. Den nya standarden lyfte hastigheten till 11Mbps vilket gjorde tekniken tillräckligt snabb för att använda som datoruppkoppling för datorer i hushåll och hemkontor. Användare vande sig snabbt vid trådlös uppkoppling och efter påtryckningar ifrån användare tvingades företag att tillslut ge efter och börja installera WiFi nätverk på sina kontor. Idag är det svårt att tänka sig ett kontor utan. Resan har gått otroligt fort och på vägen har vi hunnit med några större standarder så som 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n och 802.11ac.

Radiospektrum

WiFi använder idag de två öppna frekvensbanden 2,4 & 5Ghz. Att frekvensbanden är öppna betyder att vem som helst får sända på frekvenserna utan särskilda tillstånd, vilket är en förutsättning för att tekniken ska ha fått den spridning som det har fått. Nackdelen med att använda öppna frekvensband är att andra typer utav enheter får använda samma frekvenser och kan därmed störa kommunikationen. För att kommunikation på öppna frekvensband ska ha en chans att fungera så finns regler kring hur kommunikationen får se ut. I Sverige är det PTS (Post och Telestyrelsen) som sätter det regelverket. Mer om det i kommande inlägg.

Vad betyder Wifi?

WiFi certified logoWiFi är ett rent marknadsföringsnamn och inte en förkortning. Många antar att WiFi står för wireless fidelity precis som HiFi står för high fidelity, men så är inte fallet. Standarden IEEE 802.11 är ett väldigt stort ramverk vilket visade sig leda till att olika tillverkare valde att göra olika tolkningar av standarden i sina implementationer. Detta i sin tur ledde till att olika tillverkares produkter inte fungerade med varandra. För att komma till bukt med problemet skapades organisationen WECA (Wireless Ethernet Compability Alliance) numera känt som Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Alliance certifierar produkter så att de följer standarden och därmed fungerar med andra tillverkares enheter. Får produkten godkänt stämplas den med “WiFi certified”. Därifrån kommer alltså namnet som står på WLAN produkter.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *