Det finns en hel del organisationer som är inblandade för att vårt trådlösa nät skall fungera. En viktig sak att tänka på är att olika organisationer sätter olika regler i olika delar utav världen. Exempelvis har USA frekvenser vi inte får använda i Europa.
Detta betyder att en produkt köpt i USA kan vara olaglig att använda i Sverige, men det betyder också att en produkt köpt i Sverige inte kan ansluta till ett trådlöst nätverk i USA som använder någon av de frekvenser vi inte är tillåtna att använda här.
Det finns självklart även organisationer som tar fram standarder, utvecklar och marknadsför tekniken.
Nedan följer en förklaring av de mest relevanta organisationerna.

ISO – International Organization for Standardization

ISO logo

Organisationen bakom OSI modellen som är definitionsmallen för all datakommunikation.. Du har säkert hört uttryck som Layer 2, Layer 3 som alla hänvisar till den nivå i OSI modellen där en operation utförs.

www.iso.org

IETF – Internet Engineering Task Force

IETF logo

IETF skriver RFC dokument som beskriver teknik, standarder och tar fram ”best practise” implementaioner.

www.ietf.org

ITU-R – International Telecommunication Union Radiocommunication Sector

ITU-R logoITU-R är en världsövergripande organisation som fått uppdrag av FN att försöka samordna frekvensanvändning världen över samt ha en global databas med alla regelverk

www.itu.int

IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers

IEEE logoIEEE är organisationen som ligger bakom standarden 802.11 för WLAN kommunikation.
Organisationen skapar regelverket och bestämmer tekniken för hur protokollet skall fungera.
Under IEEE finns massa arbetsgrupper som tilldelas en bokstav efter standarden som jobbar med förbättringar och tillägg, exempelvis 802.11n och 802.11ac. Vissa av dessa arbetsgrupper arbetar med nya generationer utav WiFi och andra jobbar med säkerhetsfunktion, roaming förbättringar med mera.

www.ieee.org

PTS – Post och Telestyrelsen

PTS logoPTS är den svenska organisationen som bestämmer över frekvensutnyttjande i Sverige.
802.11 WLAN används vanligtvis på 2,4 och 5 GHz frekvenserna som är öppna frekvensband i Sverige.
Det betyder att man inte behöver ansöka om tillåtelse för att få sända på dessa frekvenser.
Till skillnad från till exempel mobiltelefonernas 3g frekvenser som delas upp och säljs till operatörer som får ensamrätt att sända på dem.
Även om frekvensen är öppen finns det regler som säger hur du får använda frekvenserna. Ett exempel är hur hög effekt du får sända på.
WiFi commuityn har varit ganska aktiv och efterfrågat fler frekvenser att få sända på och i USA har man fått tillgång till flertalet fler kanaler än vad vi har här.
PTS har utrett frågan i många år, men verkar inte ha kommit fram till något än.

www.pts.se

ECTA – European Competitive Telecommunications Association

ECTA logoECTA är en Europeisk organisation som försöker samordna frekvensregler i Europa.
PTS och andra länders motsvarighet ingår i ECTA där de tillsammans försöker sätta ett gemensamt regelverk som skall tillämpas i hela Europa.

www.ectaportal.com

FCC – Federal Communications Commission

FCC logoFCC är Amerikanska motsvarigheten till PTS. I USA måste alla enheter som skall sända radiotrafik certifieras utav FCC så att de uppfyller de regelverk som finns.
Exempelvis måste varja accesspunkt testas och godkännas innan den får säljas i USA.

www.fcc.gov

WiFi Alliance

Wifi-alliance logoWiFi Alliance är en sammansatt organisation som består av flera stora och en del mindre tillverkare och aktörer inom WLAN, exempelvis Cisco.
Denna organisation har tagit på sig uppgiften att certifiera 802.11 enheter så att de följer standarden på samma sätt, dvs att tillverkare inte gjort tolkningar som gör att enheter ifrån olika tillverkare inte är kompatibla med varandra. WiFi Alliance gör sina egna certifieringar och ställer egna krav för att produkten skall uppnå deras certifiering. Ett exempel är i WiFi Certified N som innehåller standarden IEEE 802.11n men även ställer krav på WMM (Quality of Service) som kommer ifrån arbetsgruppen IEEE 802.11e arbete.

WiFi Alliance har även tagit på sig ansvaret att marknadsföra WLAN och har gjort ett fantastiskt arbete med att få gemene man att använda tekniken.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *