Ibland kan det enklaste verktyget vara till stor hjälp.
Jag kom för ett tag sedan till ett felsökningscase där jag behövde få info i från klienten vad som händer vid roaming.
Eller rättare sagt behövde jag få info om när den roamade och om jag hade packetloss i samband med det eller vid andra tillfällen.

Detta resulterade att jag snickrade ihop tre extremt enkla batch script som går köra på windows klienter.
Jag tänkte att jag skulle dela med mig av dem. Snälla döm inte min kod 🙂

Första scriptet loopar bara runt och skriver ut i cmd vad du har för mottagning på den accesspunkt du är uppkopplad mot.
Jag har inte konverterat siffrorna utan rapportera bara ut de värdet jag får ifrån Windows, vilket anges i %

@ECHO OFF
:while
netsh wlan show int | findstr Signal
ping 127.0.0.1 -n 2 > nul
)
goto :while

Med det scripten kan jag gå runt och se när signalstyrkan sjunker och om den snabbt stiger igen. Det skulle indikera en roaming.


Nästa script kontrollerar vilken accesspunkt du är ansluten mot och skriver ut om du får packet-loss.
Scriptet gör ping test mot en ip adress, förslagsvis mot din default gateway för att undvika andra felkällor om det är just den trådlösa delen du undersöker.
Scriptet skriver ut om du får pack loss och vilket BSSID du är ansluten till, dvs  accesspunktens mac adress.
På så sätt kan jag se om tappar paket i samband med en roaming eller om jag får det utan att jag roamar.
Scriptet skriver ner resultatet i en fil så att man kan analysera det efteråt.

@echo off
echo -------------------------------------- >> ping_results.txt
echo %date% - %time% >> ping_results.txt
echo -------------------------------------- >> ping_results.txt
:while
for /f %%a in ('
ping -4 -w 1 -n 3 8.8.8.8 ^| find /c "TTL="
') do if %%a lss 2 (
echo %date% - %time%
netsh wlan show int | findstr Signal
echo LOST MORE THAN 2 PACKETS
netsh wlan show int | findstr BSSID
echo %date% - %time% >> ping_results.txt
echo LOST MORE THAN 2 PACKETS >> ping_results.txt
netsh wlan show int | findstr BSSID >> ping_results.txt
echo -------------------------------------- >> ping_results.txt
) else ( echo Success>nul )
goto :while


Sista scriptet skriver ut din signalstyrka och vilket BSSID du är ansluten mot.
Den uppdaterar sig först när BSSID ändras.
På så sett ser jag enkelt när jag roamar samt vid vilken signalstyrka jag roamar.

@ECHO OFF
SET AP_OLD = ""
:while
netsh wlan show int | findstr BSSID > temp.txt
SET /P AP=<temp.txt
IF "%AP_OLD%"=="%AP%" (
ECHO "SAMMA">nul
) ELSE (
echo %date% - %time%
netsh wlan show int | findstr Signal
ECHO %AP%
netsh wlan show int | findstr BSSID > old.txt
SET /P AP_OLD=<old.txt
ping 127.0.0.1 -n 1 > nul
)
goto :while

Ni får se dessa script som en inspirationskälla snarare än några pål  itliga verktyg, men de hjälpte i alla fall mig att kunna analysera vad som hände på klienten i mitt case.
Jag är fullt medveten om att batch inte är det latest and gratest, men i detta fallet räckte det gott och väl utan att behöva kompilera fram något eller installera någon på klienten.
För att använda dem klistrar du in koden i en .bat fil dubbelklicka på den.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *