Sverige välkomnar nya frekvenser!

Efter lång väntan så kommer UNII-3 frekvenser till Sverige för wifianvändning inomhus. De nya kanalerna vi får är kanal 149 -165 och de får användas med en maximal uteffekt från antenn (EIRP) på 25mw, dvs 14dbm. Största fördelen med det är att vi får använda dem utan DFS vilket ger oss 5st nya 20MHz kanaler, […]

Läs mer
Tre små enkla script

Ibland kan det enklaste verktyget vara till stor hjälp. Jag kom för ett tag sedan till ett felsökningscase där jag behövde få info i från klienten vad som händer vid roaming. Eller rättare sagt behövde jag få info om när den roamade och om jag hade packetloss i samband med det eller vid andra tillfällen. […]

Läs mer
KRACKattack del 1

WPA2 KRACKattack (Key Reinstallation Attack) En forskare vid namn Mathy Vanhoef har upptäckt sårbarheter i WPA2 som används för kryptering för trådlösa nätverk. Sårbarheten utnyttjar en sårbarhet i nyckelutbytet som sker under ”the four way handshake”, när klienten och accesspunkten förhandlar fram krypteringsnycklar för trafiken. Detta innebär att det är en sårbarhet i 802.11i (WPA2) […]

Läs mer
Did Windows Update break your wireless? KB4034681
No wifi

Did Windows Update break your wireless? Today’s wireless networks are often robustly built with redundancy, both on the wireless coverage side with coverage from many access points on different channels and on the contoller side with redundant hardware (if you still use controllers). The majority of office networks are secured with 802.1x authentication (or at […]

Läs mer
Good bye Presence Analytics

It has been a hot potato in the last couple of years, engaging both wifi manufactures at one end, providing the retail vertical with new ways to use the increasingly number of wifi-enabled gadgets that we carry around to analyze customer behavior and movements, and privacy concerned citizens at the other end, not at all […]

Läs mer
Organisationerna bakom WLAN
Wifi organisationer

Det finns en hel del organisationer som är inblandade för att vårt trådlösa nät skall fungera. En viktig sak att tänka på är att olika organisationer sätter olika regler i olika delar utav världen. Exempelvis har USA frekvenser vi inte får använda i Europa. Detta betyder att en produkt köpt i USA kan vara olaglig […]

Läs mer
Working with Aerohive ID Manager API

Our firm has built some customized Captive Web Portals for customer’s guest networks over the years. Many of this times the customers have been asking for a customized front end for creating the guest accounts. Since Aerohive ID Manager has a API, I thought I would check it out. Unfortunately the official documentation isn’t very […]

Läs mer
Introduktion till WiFi
WiFi Learner

WiFi, som egentligen heter WLAN (Wireless Local Area Network) bygger på möjligheten att skicka data med hjälp utav radiovågor. Tekniken utvecklades under andra världskriget och användes för att skicka krypterade meddelanden mellan trupper. År 1970 utvecklades ett trådlöst datanätverk på Hawaii kallat ALOHAnet för att universiteten skulle kunna kommunicera mellan de olika öarna. ALOHAnet använder […]

Läs mer
Playing with RF
Spectrum Analyzer

Playing with RF (and breaking things!) Today I got to play with one of my old toys. My colleague is studying for the CWNA course and I wanted to explain CSMA/CD and the impact of RF interference. This gave me the opportunity to bring out this gadget I put together a couple of years ago. […]

Läs mer
First look at Aerohive’s Hivemanager NG

Welcome to the next generation! I finally had a chance to look at HiveManager NG. HiveManager is Aerohive’s management tool for their switches, routers and access points. It’s a powerful tool for managing the access points and are in my opinion far ahead over the competitions. It’s both easy to use and advanced enough to […]

Läs mer