Organisationerna bakom WLAN
Wifi organisationer

Det finns en hel del organisationer som är inblandade för att vårt trådlösa nät skall fungera. En viktig sak att tänka på är att olika organisationer sätter olika regler i olika delar utav världen. Exempelvis har USA frekvenser vi inte får använda i Europa. Detta betyder att en produkt köpt i USA kan vara olaglig […]

Läs mer
Introduktion till WiFi
WiFi Learner

WiFi, som egentligen heter WLAN (Wireless Local Area Network) bygger på möjligheten att skicka data med hjälp utav radiovågor. Tekniken utvecklades under andra världskriget och användes för att skicka krypterade meddelanden mellan trupper. År 1970 utvecklades ett trådlöst datanätverk på Hawaii kallat ALOHAnet för att universiteten skulle kunna kommunicera mellan de olika öarna. ALOHAnet använder […]

Läs mer