Skip to main content

Återvändandet till arbetsplatsen ställer ökade krav på företagets infrastruktur

Vägskylt smal väg

Att migrera från en 10Gbit/s internet anslutning till 1Gbit/s eller i värsta fall ännu lägre kapacitet, eller kanske att gå från hundratals accesspunkter till tiotals. Det är inte en resa som många företag skulle göra frivilligt.

Men det är precis vad som kommer att ske när allt fler anställda återanvänder till arbetsplatsen.

Utnyttjandet av digitala och molnbaserade verktyg, som exempelvis Microsoft Teams, Webex eller Zoom, har fullständigt exploderat under pandemin – det råder ingen tvekan om.
Att dessutom nyttjandet av dessa tjänster och att mer eller mindre samtliga användare över en natt blivit ”remote workers” är något som har skapat huvudbry för många IT- och säkerhetsavdelningar på grund av brist på visibilitet, nya hotbilder och dramatiskt ökade attackytor – det är det inte heller så många som ifrågasätter med facit i hand.

Det är få investeringar i ”single point” teknik som till exempel next generation brandväggar, utgående trafikbegränsningar och avancerade inspektionslösningar, som i dagens situation uppnår sin fulla potential när  hela användarskaran arbetar från andra platser än kontoret. I dagsläget fungerar dessa snarare som VPN koncentratorer för den snabbt minskade del av trafiken som fortfarande flödar till företagets interna servrar.

Det osynliga kapacitetsbehovet

Men bandbredd och trådlös kapacitet har under pandemin varit en icke-fråga för i stort sett alla IT avdelningar.
Med all rätt – i stort sett alla som arbetar hemifrån gör det på en trådlös router med egen internetaccess där väldigt få enheter delar på både bandbredd och trådlös kapacitet.

De allra flesta trafikflödena är inte heller längre in till företagets datacenter, utan till alla de molnbaserade tjänster och applikationer som i stor grad möjliggjort övergången till att kunna arbeta hemifrån. All denna trafik belastar inte längre företagets interna servrar vilket gör att företagens gamla interna MPLS länkar blir allt mindre viktiga, ett faktum som kommer att bestå även efter pandemin.

Internetaccess är den nya kritiska länken.

Högre krav på infrastrukturen än tidigare

Men vad händer när allt fler medarbetare återvänder till arbetsplatsen med nya arbetssätt och nya förväntningar på samma digitala upplevelse som de haft med en mer eller mindre dedikerad internetaccess och all trådlös kapacitet som de kan önska?

Helt plötsligt skall hundratals medarbetare dela på den bandbredd som företaget eller det enskilda kontoret kan erbjuda, och mängder med enheter är uppkopplade på och delar på den kapacitet som ett fåtal accesspunkter ger.

Det som står klart är att detta kommer att ställa helt nya krav på företagets infrastruktur och förmåga att leverera den kapacitet som krävs för en produktiv digital upplevelse.
I takt med att fler och fler medarbetare också i högre grad utnyttjar digitala kommunikationssätt, blir dessa också mer kritiska än vad de varit tidigare och allt större krav ställs på en IT avdelnings förmåga att snabbt upptäcka och åtgärda inte bara rena avbrott, utan även enskilda störningar som har en negativ påverkan på den digitala upplevelsen.

De allra flesta IT avdelningar känner säkert igen detta från innan pandemin i form av svårfelsökta felanmälningar som ”videomötet fungerade inte bra i förra veckan”, ”bilden hackade under hela mötet” eller liknande rapporter.
Men vad händer när företaget går ifrån att ha ett fåtal videmöten i dedikerade konferensrum till att majoriteten av kundkontakterna består av digitala möten i Teams?

Videomöten en drivande faktor

I takt med att videomöten blir en allt mer integrerad del av företagets verksamhet ökar snabbt också förväntningarna, både på oklanderlig kommunikation och i form av bättre bildkvalitet som exempelvis 4K upplösning och kristallklart ljud.

Detta ställer betydligt högre krav på företagets nätverk och infrastruktur, både i form av rent kapacitetsmässiga krav som exempelvis för trådlösa nät och internetaccess, samt i form av visibilitet och övervakning på applikations- och nätverksnivå, för att snabbt kunna upptäcka och åtgärda problem, men även i form av funktionalitet i nätverket för att exempelvis kunna prioritera verksamhetskritisk trafik.

Videoconferencing

Företagets befintliga konferensrum med plats för tjugotalet människor och stora dedikerade videoanläggningar är inte längre effektiva i en värld där hundratals videomöten skall genomföras varje dag. I en värld där digitala kundmöten är mer regel än undantag krävs både ett annat utnyttjande av kontorsytan och kraftfullare nätverksinfrastruktur.

Är ert nätverk förberett för morgondagens utmaningar?

Klicka på länken nedan för att läsa mer om vår tjänst och hur ert företag kan få ett nätverk i världsklass.

Nätverk som tjänst

Mer information

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sandberg

Fredrik Sandberg

[email protected]
070-307 06 80