Säkerhet

Information – det nya guldet.

I alla tider har vi varit medvetna om vad vi ska skydda för att behålla värdet i våra bolag och verksamheter. Konfidentiell eller känslig information så som ritningar, personalsystem, kundlistor m.m. har alltid skyddats väl med hjälp av t.ex inlåsta utrymmen, kassaskåp eller bankfack.

Denna information är i allra högsta grad fortfarande aktuell, men idag är den givetvis mer digital, och utsätts för markant högre risk att bli exponerad till fel individer eller andra organisationer.

Risker

Vad finns det då för risker med att denna informationen idag är digital?

Det finns givetvis oändligt med risker, som ni kan bli drabbade utav, phishing, ransomware, dataläckor, m.m.

Alla företag har olika typer av risker, och vilka konsekvenser en eventuell breach får är olika ifrån fall till fall.

Det första steget för att implementera en god säkerhet kring er information, är att identifiera just era risker, och på vilket sätt den informationen kan skyddas på bästa sätt med den riskacceptans som godkänns.

ISO 27001 är t.ex. en standard som hjälper er att, på ett strukturerat sätt identifiera risker, klassificera information, utforma handlingsplaner och styrdokument samt genomföra och utvärdera dessa handlingsplaner och uppfylla målen.

Utmaningen med säkerhet överallt

Antalet enheter i våra företagsnätverk ökar i stort sett dagligen. Detta samtidigt som användarna blir allt mer mobila och idag har näst intill alla medarbetare åtkomst till någon typ av intern företagsinformation via sin dator eller mobila enhet.

De ökade förväntningarna på att kunna nå denna information varifrån som helst i hela världen, när som helst på dygnet gör att företagen ständigt utsätts för nya risker och utmaningar i sitt arbete med att se till att informationen både är skyddad från obehörig access och konstant tillgänglig oavsett vart medarbetarna befinner sig.

En ständigt ökande hotbild som ransomware, avsiktliga eller oavsiktliga dataläckor, cryptomining, spionage med mera ställer hela tiden större krav på företagets IT- och säkerhetsavdelning. Konsekvenserna av dessa hot blir samtidigt också allt allvarligare i takt med att fler och fler processer blir digitala. I värsta fall kan ett hot som verkställs till och med äventyra hela verksamhetens existens.

Implementera IT-Säkerhet

När informationssäkerhetsarbetet är igång och förvaltas, omvandlas dessa handlingsplaner och dokument till krav på hur informationen ska skyddas.

Det är då dags att välja de tekniska lösningarna för att skydda informationen.

Det finns en uppsjö med leverantörer och produkter att välja mellan när det kommer till att skydda ditt företags tillgångar. Brandväggar, IPS/IDS, Proxy, WAF, Antimalware, E-postskydd, DLP, och VPN är bara några av alla kategorier av skydd som finns, och alla fyller sitt specifika syfte.

Oavsett om ni står inför utmaningen att komma igång med informationssäkerhetsarbetet eller behöver implementera eller felsöka IT-säkerhetslösningar, så har vi kompetensen och en produktportfölj som uppfyller de allra tuffaste kraven.

Vill du veta mer?