Säkerhet

Information – det nya guldet.

I alla tider har vi varit medvetna om vad vi ska skydda för att behålla värdet i våra bolag och verksamheter. Konfidentiell eller känslig information så som ritningar, personalsystem, kundlistor m.m. har alltid skyddats väl med hjälp av t.ex inlåsta utrymmen, kassaskåp eller bankfack.

Denna information är i allra högsta grad fortfarande aktuell, men idag är den givetvis mer digital, och utsätts på så sätt för markant högre risk att bli exponerad till fel individer eller andra organisationer.

Risker

Vad finns det då för risker med att denna informationen idag är digital?

Det finns givetvis oändligt med risker, som ni kan bli drabbade utav, phishing, ransomware, dataläckor, m.m.

Alla företag har olika typer av risker, och vilka konsekvenser en eventuell breach får är olika ifrån fall till fall.

Det första steget för att implementera en god säkerhet kring er information, är att identifiera just era risker, och på vilket sätt den informationen kan skyddas på bästa sätt med den riskacceptans som godkänns.

ISO 27001 är t.ex. en standard som hjälper er att, på ett strukturerat sätt identifiera risker, klassificiera information, utforma handlingsplaner och styrdokument samt genomföra och utvärdera dessa handlingsplaner och uppfylla målen.

Utmaningen med säkerhet överallt

Vi får fler och fler devices i våra nät, vi blir allt mer mobila.

Näst intill alla medarbetare har åtkomst till någon typ av digital information, antingen via en företagsklient, mobil enhet eller åtkomligt via publik access.

Kraven på att kunna nå denna information varifrån i hela världen, när som helst på dygnet ställs på systemägaren att kunna leverera.

En ständigt ökande hotbild med både riktade eller globala ransomware, dataläckor, cryptomining, spionage m.m. kan äventyra hela verksamhetens existens.

En av de största utmaningarna som företag står inför, är att kunna skydda den informationen utan att medarbeterarna upplever att skyddet hindrar dem i det dagliga arbetet.

Implementera IT-Säkerhet

När informationssäkerhetsarbetet är igång och förvaltas, omvandlas dessa handlingsplaner och dokument till krav på hur informationen ska skyddas.

Det är då dags att välja de tekniska lösningarna för att skydda informationen.

Det finns en hel uppsjö med olika leverantörer och produkter att välja mellan vad gäller Firewalls, IPS/IDS, Proxy, WAF, Antimalware, E-postskydd, DLP, VPN, Loggning, m.m.

Oavsett om ni står inför utmaningen att komma igång med informationssäkerhetsarbetet eller behöver implementera eller felsöka IT-säkerhetslösningar, så har vi kompetensen och en produktportfölj som uppfyller de krav som ställs.

Vill du veta mer?