Nätdesign & teknisk support

Rätt hjälp när du behöver det

En av de absolut viktigaste sakerna för dig som ansvarar för driften av ett företagsnätverk, och ofta den avgörande faktorn om en incident bara resulterar i en mindre olägenhet istället för utvecklas till ett kritiskt problem, är tillgången till rätt typ av kvalificerad och erfaren hjälp, vid rätt tidpunkt.

Framförallt är tillgången till rätt kompetens, som faktiskt har kunskapen att hjälpa dig, och också har tillgång all information som krävs för att göra ett bra jobb, extremt viktig när du har en driftstörning eller ett kritiskt problem.

Vår supportavdelning är alltid bemannad av certifierad personal som har all kunskap som krävs för att hjälpa dig direkt med kritiska problem, utan att du behöver bli kopplad till flera instanser, eller vänta på att någon skall ringa tillbaka så fort de är tillgängliga.

“Under de över 10 år som kund hos QLS så har vi alltid känt oss trygga. Både när det gäller nya projekt, uppgraderingar eller när vi har haft incidenter, så vet vi att vi är i goda händer.”

Ett företag inom juridik och ekonomi

Rätt design – mindre problem

Det absolut bästa sättet att undvika att ett problem resulterar i en större incident, är att fundera över tänkbara scenarior som kan uppstå, och redan från grunden försöka förebygga dessa. En bra och riktigt designad lösning skall kunna hantera både hårdvaruproblem och ha funktioner för att motverka att enskilda problem eskalerar till att drabba hela miljön.

Redan kund?

Logga in på supportportalen för att hantera dina supportärenden

Supportportalen
Vill du veta mer?