Wireless analys & optimering

Utmaningarna utan kabel

Antalet företag som idag helt saknar någon form av trådlöst nät är ganska lätträknade, och för de allra flesta så har redan det trådlösa nätet gått från att vara ett komplement i gemensamma utrymmen, som till exempel konferensrum, till att vara den teknik som de allra flesta klienterna använder sig av majoriteten av tiden. För många enheter som mobiler, plattor och ultraportabla datorer, eller för rörliga enheter som automatiska truckar är det trådlösa nätet dessutom den enda anslutning som finns att tillgå.

Men i takt med att de trådlösa nätverken byggs ut för att möta den ökade efterfrågan på kapacitet och täckning, så ökar också komplexiteten markant när man tillför allt fler accesspunkter.

För större trådlösa installationer krävs en helt annan design och planering för att få ett välfungerande nät jämfört med en ensam accesspunkt i ett konferensrum. Inmätningar för att planera och justera uteffekt och kanaler är ett måste i större och mer utmanande miljöer, som till exempel ett lager, där det trådlösa nätet hela tiden måste fungera optimalt.

I takt med att allt fler och fler enheter kopplas upp trådlöst, mångdubblas snabbt antalet klienter som tävlar om den tillgängliga bandbredden. Då krävs det att man går ifrån den täckningsbaserade planeringen som man ofta byggt sin miljö utifrån, till en mer komplex och designmässigt utmanande kapacitetsbaserad planering.

Site surveys och planering

En wireless site survey, eller trådlös inmätning, där man mäter upp faktisk dämpning av radiosignalerna i väggar, tak och fönster och en tillhörande design utifrån inmätta värden, är ett måste i större trådlösa installationer. Då får du inte bara en trådlös miljö som är radiomässigt optimal, utan du vet också att du har rätt antal accesspunkter för just din fysiska miljö, dina klienter och ditt behov.

Men nästan alla accesspunkter har ju automatisk inställning av kanaler och uteffekt, kan man inte bara placera ut ett godtyckligt antal accesspunkter och låta tekniken automatiskt justera in det?

I vissa miljöer fungerar det ganska bra, men automatisk inställning av uteffekt regleras i stort sett alltid utifrån hur starkt accesspunkten ser en annan accesspunkt på samma kanal. Dessa algoritmer tar inte hänsyn till hur bra mottagning- och sändning din klient har. Framförallt i lagermiljöer, där truck- eller handdatorer används, är detta ett av de absolut vanligaste problemen som också ofta orsakar problem med ”roaming”, när en klient växlar från en accesspunkt till en annan.

Eftersom det i stort sett alltid krävs en dubbelriktad kommunikation, så uppstår det allvarliga problem när klienten får en radiosignal från accesspunken, men inte tvärtom. Eller omvänt, när en klient hänger kvar vid en accesspunkt långt, långt bort alltför länge, trots att det finns accesspunkter betydligt närmare.

När vi planerar och mäter in ett trådlöst nät, justerar vi för dina klienter, det innebär att du får en optimerad miljö för just dina enheter och applikationer.

Inmätning, design och optimering

Oavsett om du står inför att implementera ett nytt trådlöst nät, eller om du behöver hjälp med felsökning eller optimering av en befintlig installation så har vi expertkunskapen, produkterna och verktygen som hjälper dig att få en stabil och kraftfull lösning.

Vi utför inmätningar, felsökning och design av trådlösa nätverk med professionella, marknadsledande verktyg och certifierad personal med lång erfarenhet av komplexa trådlösa miljöer.

Vill du veta mer?