IT-säkerhet

Låt våra experter ta hand om din IT-säkerhet, information och verksamhet. Från riskbedömning till att bestämma rätt säkerhetsnivå för ditt företag – vi kan hjälpa dig att välja och implementera de bästa lösningarna.

Säkerhet

Vi kan IT-säkerhet

Att säkra upp företagets IT-miljö står högt på de flesta IT-ansvarigas agenda. En genomarbetad plan för företagets IT-säkerhet är grunden för att kunna skydda företagets data och applikationer från ransomware-attacker, phising eller att utomstående på annat sätt kommer över eller skadar företagets information.

God informationssäkerhet är ett krav i många större upphandlingar – och inte minst är det en förutsättning för att du som CIO ska kunna sova gott om natten. Vet du vad som är rätt säkerhetsnivå för ditt företag? Vad som krävs för att ta fram en proaktiv säkerhetsstrategi och en konkret plan för arbetet? Eller vad som förväntas för att leva upp till ISO-kraven på säkerhet och kunna beskriva företagets informationssäkerhetspolicy och processer på ett korrekt sätt? Vi på QLS Quality Solutions här för dig.

IT-säkerhet anpassad efter ditt företags behov

Våra tjänster inom IT-säkerhet är framtagna för dig som vill ha expertstöd i att säkra upp IT- miljön, informationen och företaget. Vi hjälper dig hela vägen från att kartlägga alla säkerhetsrisker och avgöra vad som är rätt säkerhetsnivå för ditt företaget till att välja rätt lösning i den breda floran av produkter på marknaden.

Security_1

Hotbildsmodulering och riskanalys

Som grund för säkerhetsstrategin behöver vi förstå vad ditt företag behöver säkra upp er mot. Tillsammans gör vi en analys av hotbilden och kartlägger hur saker hänger ihop i din IT-miljö så vi kan rekommendera rätt säkerhetslösning och tjänster för era behov.

Security_2

Små steg mot tydliga mål

CIS ramverk Security Controls beskriver 18 konkreta steg till bättre IT-säkerhet. Vi bryter ner säkerhetsarbetet i tydliga etapper som gör att vi tillsammans rör oss mot ökad IT-säkerhet – kontrollerat och mätbart. ​

Security_3

Marknadsledande IT-säkerhet från Cisco

Vi baserar våra lösningar på Ciscos säkerhetsportfölj och strategin att alla verktyg ska hänga samman. Med marknadens bredaste säkerhetsutbud får din organisation all säkerhet ni behöver – inte mer – under ett avtal, till ett bra pris.

Security_4

Plocka de lågt hängande frukterna

I nästan alla företag finns vinster att göra där säkerheten kan förbättras väsentligt med några enkla steg. Lösningen stavas Cisco Umbrella och lägger grunden för bättre informationssäkerhet och visualiserar vad som gjorts.

Security_5

Hela företaget med på tåget

Informationssäkerhet är inte bara en fråga för IT-avdelningen. Vi utbildar alla medarbetare i företaget i vilket ansvar de har i säkerhetsarbetet, med möjlighet att mäta utvecklingen över tid.

Security_6

Löpande drift och stöd när du behöver

När rätt säkerhetslösning finns på plats fortsätter vi att finnas där för dig. Vi supporterar din säkerhetslösning över tid och ger löpande förslag på förbättringar. Du och din organisation får det stöd ni behöver för att upprätthålla rätt säkerhetsnivå.

Jens

QLS överträffade våra förväntningar

"Vi behövde en erfaren partner som kunde leverera en tillförlitlig nätverkslösning för våra kunder och QLS uppfyllde inte bara våra behov utan överträffade dem även när det gäller kvalitet och kostnad."

Jens Östgaard, VD och delägare i Walborg Ventures

Dags att säga hej!

Som kund hos QLS får du snabb och personlig service på nolltid. Hör av dig så hjälper vi dig och din organisation till en nätverks- och säkerhetslösning i världsklass.

 

QLS quality solutions AB

Address: Slakthusgatan 6, 415 02 Göteborg
Tel: +46 (31) 320 45 82
Email: [email protected]

Kontakt