Sårbarhetsanalys som tjänst

Upptäck - Prioritera - Åtgärda. Vi ger dig de nödvändiga insikterna så att du kan prioritera och agera snabbt på de sårbarheter som upptäcks.

Vad innebär en sårbarhetsanalys?

Vår sårbarhetsanalystjänst tillhandahåller en automatiserad plattform som hjälper till att kontinuerligt upptäcka säkerhetshot i er miljö. Vi ger dig de nödvändiga insikterna så att du kan prioritera och agera snabbt på de sårbarheter som upptäcks.

Det krävs kontinuerlig övervakning av sårbarheter eftersom det alltid finns en möjlighet att felkonfigurationer eller programvaruproblem från tredje part leder till dataförluster och driftstopp. Sårbarheter och brister i programvara är inget problem som kommer att försvinna. I takt med att system blir allt mer åtkomliga och integrerade ökar snabbt mängden potentiella säkerhetsbrister och felkonfigureringar som kan uppstå.

Att snabbt veta vilka säkerhetsbrister som finns i IT-miljön hjälper er att prioritera åtgärder som förbättrar företagets säkerhet och gör det mer motståndskraftigt mot angripare.

Varför sårbarhetsanalys från QLS?

Vår tjänst för sårbarhetsanalys hjälper dig att avvärja säkerhetsrisker med branschens mest omfattande täckning över sårbarheter och framförallt rätt vägledning för att guida dig hur du minimerar de risker som uppstår.

Vi tillhandahåller en intuitiv, automatiserad plattform för att identifiera exponerade sårbarheter inom eller utanför nätverkets perimeter samt i dina molnbaserade tjänster – allt kontinuerligt uppdaterat för maximalt skydd.

Denna plattform kombinerad med våra erfarna specialister och kontinuerliga avstämningar samt kvalificerad rådgivning, gör att du kan tryggt uppfylla de krav som ställs i en mängd olika ramverk som exempelvis CIS, samtidigt som du hela tiden kan ligga steget före nya hot.

Sårbarhetsanalys - inte bara teknik

En effektiv säkerhetslösning innefattar mycket mer än bara tekniska verktyg. Våra säkerhetsspecialister guidar dig under hela resan som börjar med en inledande workshop för att analysera och dokumentera din organisations säkerhetskrav och utveckla en process för hantera sårbarheter och risker.

Kontinuerliga avstämningar

Varje vecka levereras en sammanställning över upptäckta risker och sårbarheter tillsammans med en prioritering baserat på allvarlighetsgrad och vad som aktivt nyttjas utav angripare.

Er säkerhetspersonal har hela tiden tillgång till plattformen och kan själva se all information i realtid.

För att säkerställa att bästa praxis hela tiden upprätthålls hålls månatliga avstämningar med våra säkerhetsspecialister för att ge er en möjlighet att kontinuerligt bedöma framstegen mot riskbaserade mål och samtidigt göra justeringar vid behov.

Dags att säga hej!

Som kund hos QLS får du snabb och personlig service på nolltid. Hör av dig så hjälper vi dig och din organisation till en nätverks- och säkerhetslösning i världsklass.

QLS quality solutions AB

Address: Slakthusgatan 6, 415 02 Göteborg
Tel: +46 (31) 320 45 82
Email: [email protected]

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.